Obecné metodické konzultace


Generální ředitelství cel

Odbor 21 – Celní
Oddělení 215 - Netarifních opatření
Budějovická 7
140 96 Praha 4

tel.: +420 261 33 2227, +420 261 33 2266

Schvalování žádostí

 

Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení Ochrany duševního vlastnictví
Bohuslava Martinů 1672/8a
501 01  Hradec Králové

e-mail: ipr@cs.mfcr.cz 

Stránka byla publikována dne: 3. 5. 2016 8:51