CZ EN Translate
Menu

Produkty ekologického zemědělství


Základní právní úprava:

Evropské předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007,

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124, 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole,

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307, kterým se stanoví pravidla pro ​dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie.

Národní předpisy:

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Základní podmínky dovozu:

Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství (zemědělci, zpracovatelé, obchodníci, dovozci) podléhá kontrole, aby mohla vykonávat činnost spojenou s ekologickým zemědělstvím, musí být podrobena certifikaci jednou ze 4 kontrolních organizací (KEZ o.p.s., ABCERT AG, organizační složka, Biokont CZ, s.r.o., nebo BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.), které jsou v ČR k tomuto účelu pověřeny Ministerstvem zemědělství, dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství v ČR musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou z těchto kontrolních organizací.

Subjekt, který dováží produkty ekologického zemědělství ze třetích zemí, musí mít aktivní registraci k činnosti „Dovoz" v on-line databázi Registr ekologických podnikatelů, kterou zřizuje Ministerstvo zemědělství. Dále musí předložit Potvrzení o kontrole pro dovoz ekologických produktů a produktů z přechodného období do Evropské unie (tzv. certifikát COI), které je v souladu nařízeními EU 2021/2306 a 2021/2307.

​Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství

​​​

Stránka byla publikována dne: 23.07.2022 14:59
Skočit na začátek stránky