CZ EN Translate
Menu

Produkty ekologického zemědělství

​Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství (zemědělci, zpracovatelé, obchodníci, dovozci) podléhá kontrole, aby mohl vykonávat činnost spojenou s ekologickým zemědělstvím, musí být podroben certifikaci jednou ze 4 kontrolních organizací, které jsou v ČR k tomuto účelu pověřeny Ministerstvem zemědělství, dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství v ČR musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou z těchto kontrolních organizací.

Subjekt, který dováží produkty ekologického zemědělství ze třetích zemí, musí mít aktivní registraci k činnosti „Dovoz" v on-line databázi Registr ekologických podnikatelů, kterou zřizuje Ministerstvo zemědělství. Dále musí předložit Osvědčení o kontrole pro dovoz produktů ekologického zemědělství do Evropského společenství (vzor dokladu je v příloze č. V nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění.

Osvědčení o kontrole je od 19.10.2017 vytvářeno výhradně v elektronickém systému TRACES NT. Osvědčení o kontrole je společně s celním prohlášením předloženo v elektronické podobě, ale stále platí povinnost vytisknout papírovou verzi, která je výstupem ze systému TRACES NT. Tato papírová verze osvědčení musí být v kolonce 18. potvrzena otiskem razítka a podpisem vydávajícího orgánu a předložena celním orgánům v místě určení. Prozatím i při používání systému TRACES NT se vzhledem k nefunkčnosti elektronického podpisu, musí osvědčení stále tisknout a stvrzení provést podpisem papírové verze, která přesně odpovídá údajům v TRACES NT.

Všechna osvědčení, která byla vystavena pře 19.10.2017 bez systému TRACES NT, budou i nadále akceptována v papírové podobě.

Bez splnění těchto náležitostí nebude zboží orgány celní správy propuštěno do režimu volného oběhu.

Stránka byla publikována dne: 08.01.2018 9:40
Skočit na začátek stránky