CZ EN Translate
Menu

Obaly

    Podle ustanovení § 41 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“), celní orgány kontrolují, zda obaly nebo balené výrobky dovážené do České republiky nebo přepravované z členských států Evropské unie do České republiky splňují požadavky zákona o obalech.


    Existují-li na základě kontroly pochybnosti, zda jsou při dovozu nebo přeshraniční přepravě obalů nebo balených výrobků naplněny podmínky stanovené zákonem o obalech, propustí celní orgány kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k další přepravě a manipulaci, vyzvou příslušný kontrolní orgán ke kontrole.


Příslušné orgány jsou

·        Krajské hygienické stanice, v případě obalů kosmetických prostředků,

·        Česká obchodní inspekce, v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami, obalů léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků,

·        Česká zemědělská a potravinářská inspekce, v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami,

·        Státní ústav pro kontrolu léčiv, v případě obalů humánních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu těchto výrobků,

·        Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, v případě obalů veterinárních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu těchto přípravků,

·        Česká inspekce životního prostředí, v ostatních případech týkajících se plnění povinnosti zpětného odběru, povinnosti využití odpadu z obalů a dalších povinností s tím souvisejících.


Ministerstvo životního prostředí stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem.

Přehled vydaných stanovisek Ministerstva životního prostředí naleznete zde.

Podrobnější informace o obalech jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva životního prostředí

Stránka byla publikována dne: 02.12.2009 9:23
Skočit na začátek stránky