Dovoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie.

Žádosti o povolení kvóty na dovoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie přijímá a samotná povolení vydává v České republice Ministerstvo průmyslu a obchodu. Celní správa ČR toto povolení při celním řízení nevyžaduje.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie.
Stránka byla publikována dne: 2. 10. 2013 7:24