CZ EN Translate
Menu

Elektronické ověřování licencí FLEGT

Nasazení SINGLE WINDOW na ověřování licencí FLEGT

Dne 12.5.2020 dochází ke spuštění automatického ověřování licencí FLEGT přes Single Window. Následkem toho dochází ke změně v postupu dovozců či jejich zástupců při předkládání licence FLEGT celním úřadům.

Před podáním celního prohlášení je nutné, aby

  • dovozce či jeho zástupce vložil licenci FLEGT do systému TRACES NT, ve kterém potvrdí její předání celnímu úřadu ke schválení,
     
  • dovozce či jeho zástupce předložil originál licence FLEGT a kopii pro celní úřad v papírové podobě celnímu úřadu,
  • celní úřad provedl formální kontrolu licence FLEGT a licenci v systému TRACES NT schválil, případně zamítnul nebo ignoroval.

     Teprve po provedení výše uvedených úkonů a schválení licence bude moci dovozce či jeho zástupce podat celní prohlášení!!

Při podávání celního prohlášení je důležité, aby dovozce či jeho zástupce dbal na správné uvádění údajů v kolonce 44 celního prohlášení, kde je nutné do předložených dokladů uvést správný druh certifikátu pro licenci FLEGT, tj. C690, a uvést číslo licence FLEGT ve správném formátu, včetně uvedení země vydání, položky zboží, měrné jednotky a množství z licence

Příklad vyplnění kolonky 44 CP (ukázka z Deklarantského modulu ICS verze 1.29.0.0) je uveden zde.

V rámci podání celního prohlášení bude probíhat ověřování licence FLEGT přes Single Window a teprve poté může celní úřad toto celní prohlášení přijmout.

V případě dovozů výrobků spadajících pod licence FLEGT doporučujeme nevyužívat zjednodušených postupů.

Přehled možných chyb, které se vrací v systému elektronického ověřování licencí FLEGT.

WEB klient nebo deklarantský software

Zpráva CZ906ACZ906AKlientDruh chybyŘešení
"Druh dokladu" kódem licence nebo certifikátu REX z číselníku DOKTYP_D, u kterých je specifikována kontrola označení licence/čísla REX a licence/REX je v evidenci celní správy nebo celní správě dostupném registru, PAK musí být "Označení dokladu" označením licence/čísla REX, splňující všechny podmínky CS pro uvádění licencí/REX v CPPravidlo QP158DDeklarantský / web klientLicence může být ve stavu: Zažádané, Ignorované nebo odmítnutéKontaktujte příslušný CÚ pro ověření licence v systému TRACES NT
QP158D Z externího zdroje se vrátila chybová nebo nevalidní odpověď.Pravidlo QP158DDeklarantský / web klientLicence nenalezena nebo není určena pro ČRKontaktujte příslušný CÚ pro ověření licence v systému TRACES NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 11.05.2020

Skočit na začátek stránky