CZ EN Translate
Menu

Uvádění odpisových jednotek pro společné vstupní zdravotní doklady (CHED) a pro dovoz látek poškozující ozonovou vrstvu (ODS)

Dne 13.1.2021 v odpoledních hodinách bude nasazena nová verze systému Single Window, který zajišťuje elektronické ověřování některých certifikátů uváděných do kolonky 44 celního prohlášení. Nově bude zaveden tzv. quantity management (rezervace a čerpání množství), pro veškeré certifikáty ze skupiny CHED/SZVD (common healthy entry document/společný zdravotní vstupní doklad) a ODS látky poškozující ozonovou vrstvu. Jedná se o:

  • CHEDA – veterinární osvědčení pro zvířata (certifikát C640)
  • CHEDP – veterinární osvědčení pro produkty (certifikát N853)
  • CHEDD – potraviny neživočišného původu a krmiva (certifikát C678)
  • CHEDPP – zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole (certifikát C085)
  • Dovozní licence ODS (certifikát L100)

Při registraci celního prohlášení je nutné správné uvádění položky, měrné jednotky a odpisového množství do kolonky 44.

Ve většině případů se bude uvádět jako odpisová měrná jednotka čistá hmotnost, v případě certifikátu CHEDA, se uvádějí kusy (NAR). Vždy se řiďte údaji uvedenými na certifikátu nebo licenci.

Příklady vyplnění kolonky 44 naleznete v příloze. Kolonka 44.pdf

     !!! V případě, že nebude správně a kompletně kolonka 44 bude systém vracet chybové hlášení !!!

Stránka byla publikována dne: 12.01.2022

Skočit na začátek stránky