CZ EN Translate
Menu

Stanovení kontrolního místa v rámci ČR - aflatoxiny

Celní úřad pro Středočeský kraj ÚP Rudná jako kontrolní místo pro provádění fyzických kontrol pro komodity z přílohy II nařízení (EU) 2019/1793, u kterých je riziko kontaminace aflatoxiny.

Od 14. prosince 2019 se právním základem pro provádění úředních kontrol stalo nařízení (EU) 2017/625, které nahrazuje nařízení (ES) č. 882/2004. Toto nařízení rovněž stanoví požadavky na úřední kontrolu dovozu potravin ze třetích zemí. Od 14. prosince 2019 je rovněž použitelné nové nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660.

Zrušením nařízení (EU) č. 884/2014 došlo ke zrušení určeného místa dovozu, které se nacházelo na CÚ pro Středočeský kraj - územní pracoviště Rudná.

Nově zásilky spadající pod nařízení (EU) 2019/1793, musí vstoupit do EU přes stanoviště hraniční kontroly, kde probíhají jak dokladové kontroly, tak kontroly totožnosti a fyzické kontroly. Nařízení (EU) 2017/625 i nařízení (EU) 2019/1793 však umožňují provádění fyzických kontrol i kontrol totožnosti rovněž mimo stanoviště hraniční kontroly na tzv. kontrolních místech.

V rámci České republiky je od 20. ledna 2020 určen jako kontrolní místo ÚP Rudná pro komodity, které byly dříve kontrolovány dle nařízení (EU) č. 884/2014, a které jsou nyní obsaženy v tabulce 1 přílohy II nařízení (EU) 2019/1793, u kterých je riziko kontaminace aflatoxiny.

Pro ostatní komodity z uvedeného nařízení (EU) 2019/1793 musí být veškeré kontroly provedeny na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu!!!

Kontaktní údaje na inspektorát SZPI na kontrolním místě:

K Vypichu 1086, Rudná, 252 19

email.: dovoz@szpi.gov.cz

Telefony:

257 199 525, mobil 605 229 645

257 199 527, mobil 731 509 718

527 199 523, mobil 731 509 528

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 13.01.2020

Skočit na začátek stránky