CZ EN Translate
Menu

Elektronické ověřování certifikátů COI v rámci Single Window

Dne 15.12.2020 předpokládáme, že dojde ke spuštění automatického ověřování certifikátů COI přes Single Window.  

Následkem toho dochází ke změně v postupu dovozců či jejich zástupců při předkládání certifikátů COI celním úřadům při dovozu zásilek ekologické produkce ze třetích zemí.

Před podáním celního prohlášení je nutné, aby

•byl certifikát COI v systému TRACES NT vystaven příslušným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem předtím, než zásilka opustí třetí zemi vývozu nebo původu,

•dovozce či jeho zástupce předložil originál certifikátu COI v systému TRACES NT s ověřeným elektronickým podpisem, pokud COI není podepsán ověřeným elektronickým podpisem, je potřeba celnímu úřadu předložit papírovou kopii COI s originálním razítkem příslušného kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu (vzhledem k současné situaci ohledně COVID-19 je do 1. února 2021 na základě prováděcího nařízení (EU) 2020/977, pokud jde o dobu použitelnosti dočasných opatření v souvislosti s kontrolami produkce ekologických produktů, upuštěno od nutnosti předkládat papírovou kopii COI. Odkaz na nařízení EU). 

•celní úřad provedl ověření a doplnění certifikátu COI a certifikát v systému TRACES NT potvrdil, případně zamítnul nebo vyplnil, že se zásilka bude do celního režimu volného oběhu propouštět jako konvenční zboží.

 Výstřižek.PNGtímto způsobem je označen COI certifikát v systému TRACES NT, který lze použít pro registraci celního prohlášení. 

 Teprve po provedení výše uvedených úkonů a schválení certifikátu COI bude moci dovozce či jeho zástupce podat celní prohlášení!!

 

Při podávání celního prohlášení je důležité, aby dovozce či jeho zástupce dbal na správné uvádění údajů v kolonce 44 celního prohlášení, kde je nutné do předložených dokladů uvést správný druh certifikátu pro certifikát COI, tj. C644, a uvést číslo certifikátu COI ve správném formátu, vyplnit kolonku „země vydání“ – do které se uvede kód země, ze které se zásilka vyváží (tato země je uvedena i v čísle certifikátu COI, např.: COI.EG.2020.0000384, vyplní se do „země vydání“ - EG), položky zboží, měrné jednotky (vždy uvádět čistou hmotnost) a množství z licence.

Příklad vyplnění kolonky 44 CP (ukázka z Deklarantského modulu ICS) je zde Vyplnění kolonky 44 CP.pdf.

 V rámci podání celního prohlášení bude probíhat ověřování certifikátu COI přes Single Window a teprve poté může celní úřad toto celní prohlášení přijmout.

I v tomto případě máme své prvenství v EU. Z tohoto důvodu Vás žádáme o trpělivost při řešení případných problémů. 


 


 


Stránka byla publikována dne: 14.12.2020

Skočit na začátek stránky