Vláda zakázala nařízením vlády č. 104/2020 Sb.., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 146/2020 Sb. (dále jen „nařízení vlády“), po dobu nouzového stavu reexport léků do zahraničí.

Nouzový stav byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny usnesením vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 prodloužen pouze do 17. května 2020.
Nařízení vlády tedy pozbylo dne 17. května 2020 platnosti.

 
Stránka byla publikována dne: 18. 5. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: