CZ EN Translate
Menu

Zásilky s certifikátem COI (produkty ekologického zemědělství) označené jako "konvenční" nebo "z přechodného období"

​     Při dovozu zásilky doprovázené certifikátem COI se závěrem příslušného orgánu, že zásilka může být propuštěna jako z přechodného období nebo že zásilka může být propuštěna jako konvenční, musí deklarant při vyplňování celního prohlášení uvézt do kolonky 44 certifikát TARIC C644 za současného vyplnění referenčního čísla COI ve tvaru: COI.XX.XXXX.XXXXXXX (COI = potvrzení o kontrole, XX = země vydání, XXXX = rok vydání, XXXXXXX = číslo COI). 

     Aby bylo možné registrovat celní prohlášení musí deklarant v kolonce 44 v zemi vydání uvést „QU“. Současně musí deklarant do kolonky 31 celního prohlášení uvézt, že se jedná o „konvenční produkty“ nebo „produkty z přechodného období“. Vyplňování předmětných údajů je požadováno evropskou legislativou pro zajištění sledovatelnosti zásilky.

    Konvenční zboží a zboží vyprodukované během přechodného období nelze označovat ani propagovat jako ekologické produkty ani jako produkty z přechodného období vyjma případů uvedených v čl. 30 odst. 3 druhý pododstavec nařízení 2018/848.  

     Ukázka jak vyplnit celní prohlášení před registrací na celním úřadě. !QU lze použít pouze pro tyto účely v případě registrace!

COI.PNG
Stránka byla publikována dne: 24.01.2023

Skočit na začátek stránky