CZ EN Translate
Menu

Nevyžádané zásilky semínek z východní Asie mohou představovat riziko zavlečení škůdců do ČR

​     Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ) upozorňuje veřejnost na riziko zavlečení nebezpečných škůdců a původců chorob rostlin v nevyžádaných zásilkách neznámých semínek ze zemí východní Asie. Únik a následné šíření exotických škůdců z těchto zásilek může nejen ohrozit rostliny pěstované přímo u Vás doma, ale také ohrozit biodiverzitu a pěstované hospodářské plodiny i volně žijící rostliny, včetně vzniku velkých ztrát ekonomických. Žádáme proto veřejnost o spolupráci.  

    V zásilkách průmyslového a spotřebního zboží různého typu původem z východní Asie se od počátku tohoto roku při doručení adresátům objevují „dárkové“ balíčky neznámých semínek. 

    V České republice byly zatím oznámeny ojedinělé případy dovozu balíčků neznámých semínek v posledních dnech, ale podle informací ostatních evropských zemí má problém vzestupný charakter.

    Balíčky s neznámými semínky nejsou opatřeny rostlinolékařským osvědčením ze země původu a představují tak vysoce rizikový ilegální dovoz rostlin bez garancí zdravotního stavu. 
 

Žádáme proto veřejnost o spolupráci ve smyslu oznamování případů nevyžádaných zásilek semínek na email odv@ukzuz.cz , nejlépe o odevzdání těchto balíčků, což umožní analýzu rizika či vystopování zdroje.  

V případě obdržení těchto nevyžádaných zásilek semínka v žádném případě nevysévejte. 

Bližší informace kdovozu a vývozu rostlin naleznete zde. 


Stránka byla publikována dne: 23.10.2020

Skočit na začátek stránky