CZ EN Translate
Menu

Dovoz biocidního přípravku BIOBOR JF pro ošetření leteckého paliva

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo rozhodnutí č.j. MZDR 29942/2021-2/OBP, kterým se povoluje dodání biocidního přípravku BIOBOR JF na trh na území České republiky, a to pro účely ošetření leteckého paliva (k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace) a tím zajištění bezpečnosti leteckého provozu. Ministerstvo zdravotnictví povolilo použití přípravku za omezených a kontrolovaných podmínek a doporučilo všem dovozcům biocidního přípravku, aby svůj úmysl dovézt biocidní přípravek BIOBOR JF oznámilo Generálnímu ředitelství cel.

Oznámení o dovozu biocidního přípravku BIOBOR JF obsahující informace o dovozci a množství biocidního přípravku BIOBOR JF, které bude dodáno na trh na území České republiky, zasílejte na emailovou adresu simunkova@cs.mfcr.cz , příp. podatelna@cs.mfcr.cz , nebo do datové schránky: 7puaa4c.

Více informací a uvedené rozhodnutí naleznete na internetových stránkách MZČR.

Upozornění: Biocidní přípravek BIOBOR JF je nebezpečná chemická směs a při propuštění do celního režimu volného oběhu musí být předložen bezpečnostní list, který bude v souladu s čl. 31 a přílohou II nařízení REACH1, a přípravek musí být označen v souladu s nařízením CLP2.

Vzor_oznámení_dovozu_BP-Biobor_JF.docx

Stránka byla publikována dne: 12.08.2021

Skočit na začátek stránky