CZ EN Translate
Menu

Dovoz rýže z Pákistánu a Indie

Dovoz rýže z Pákistánu a Indie - Od 6.1.2022 se dle Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2246 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 na dovoz rýže vyjmenovaných KN z Indie a Pákistánu nad 30 kg vztahují zesílené úřední kontroly pro potraviny a musí být při jejich dovozu do EU předložen Společný zdravotní vstupní doklad CHED-D!

 


Stránka byla publikována dne: 07.04.2022

Skočit na začátek stránky