CZ EN Translate
Menu

Informace k zásilkám ze 3. zemí obsahující léčivé přípravky – aktualizace seznamu léčivých přípravků

Na základě informace ze dne 27.3.2023, zaslané Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“), platí nový seznam léčivých látek, které jsou dle dosavadního zjištění SÚKL nejčastěji předmětem neobchodního dovozu v poštovních zásilkách, expresních zásilkách a v ostatních druzích přepravy. Seznam slouží pro rychlejší orientaci při ověřování zásilek ze 3. zemíu nichž je podezření, že obsahují léčivé přípravky.

Látky uvedené na tomto seznamu se považují za léčivé přípravky ve smyslu ustanovení § 2 zákona č.378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o léčivech“), kde se uvádí, že léčivým přípravkem se rozumí látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.

Zásilkový výdej léčivých přípravků ze 3. zemí do ČR není povolen, a proto takto dovážené léčivé přípravky nelze propustit do volného oběhu, neboť jejich dovoz není v souladu s požadavky zákona o léčivech.

Příloha: Seznam léčivých látek ze dne 27.3.2023.pdf          


Stránka byla publikována dne: 30.03.2023

Skočit na začátek stránky