CZ EN Translate
Menu

Od 14. prosince 2019 dojde ke zrušení určeného místa dovozu – CÚ pro Středočeský kraj, územní pracoviště Rudná

Ke dni 14. prosince 2019 dochází ke zrušení „určeného místa dovozu", které bylo definováno v nařízení Komise (EU) 884/2014, týkající se krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny. Toto nařízení je platné do 13. prosince 2019 a od 14. prosince 2019 je nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1793, o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravující vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie.

Komodity uvedené v nařízení (EU) 2019/1793 mohou do Unie vstoupit pouze prostřednictvím stanoviště hraniční kontroly.

V rámci České republiky je stanoveno stanoviště hraniční kontroly Letiště Václava Havla Praha.

 

Propuštění zásilky do volného oběhu je podmíněno předložením řádně vyplněného CHED-D.

Zásilky, které přichází do ČR v tranzitu z jiné členské země EU, mají být vybaveny CHED-D ze stanoviště hraniční kontroly místa vstupu daného členského státu EU (např. pokud zásilka vstupuje do EU přes Hamburk, musí být CHED-D vyplněno již v Hamburku). V tomto případě lze zásilky propustit do celního režimu volného oběhu u kteréhokoliv celního úřadu v České republice. Zásilky bez vyplněného CHED-D stanovištěm hraniční kontroly vstupního místa v jiném členském státu EU nemohou být propuštěny do volného oběhu – doplnění CHED-D musí být komunikováno se stanovištěm hraniční kontroly tohoto vstupního místa."


Stránka byla publikována dne: 11.12.2019