CZ EN Translate
Menu

Změny při dovozu pyrotechniky – uvádění certifikátu do celního prohlášení

Od 1.3.2023 se bude při dovozu pyrotechniky uvádět do celního prohlášení (kód – druh osvědčení) jen certifikáte TARICu 1117 „Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů“. Certifikát TARICu 1118 „Odpisový list dovozního povolení MPO pro dovoz pyrotechnických výrobků“ je ukončen ke dni 28.2.2023. 

To znamená, že veškerá celní prohlášení přijatá před 1.3.2023 budou obsahovat certifikáty 1117 a 1118. Celní prohlášení přijatá od 1.3.2023 budou obsahovat pouze certifikát 1117. Pokud by někdo registroval celní prohlášení na dovoz pyrotechniky 28.2.2023 s kombinací certifikátů 1117 a 1118 a přijímat se celní prohlášení bude až 1.3.2023, bude muset dojít k opravě celního prohlášení.

V Single Window je nastaveno pravidlo, které uvedení certifikátu 1118 ode dne 1.3.2023 vyhodnotí jako chybu. 

Jak uvádět pyrotechniku do celního prohlášení od 1.3.2023:

Kolonka 44 předložené doklady

  1. Druh osvědčení: 1117
  2. Označení dokladu: číslo licence MPO na pyrotechniku
  3. Země vydání: CZ
  4. Označení položky licence: musí být vždy uvedeno číslo položky (toto je poslední číslo na odpisovém listu)
  5. Měrná jednotka: dle licence
  6. Množství zboží v MJ: uvede se z konkrétního odpisovém listu.

Příklad:

Dovoz pyrotechniky 3604100000

Licence MPO č. M170003000 má 2 položky (tj. dva odpisové listy č. M170003001 a M170003002) pozn. poslední 3 čísla na odpisovém listu udávají položku licence.

Celní prohlášení bude mít pouze jednu položku 3604100000, ale kolonka 44 bude obsahovat oba druhy zboží z obou odpisových listů licence MPO.

Zápis v kolonce 44 celního prohlášení bude vypadat takto:

Pro odpisový list č. M170003001 = pro první položku licence (označení dokladu je číslo licence, označení položky licence je číslo odpisového listu)

okno1.png

 Pro odpisový list č. M170003002 = pro druhou položku licence (označení dokladu je číslo licence, označení položky licence je číslo odpisového listu)
okno2 (1).png

Integrace v aplikaci Taric cz https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx bude mít následující informaci

okno3.png 

 okno4.png

 


Stránka byla publikována dne: 09.02.2023

Skočit na začátek stránky