Vystavování potvrzení o kontrole pro dovozy bioproduktů ze 3. zemí pouze za použití systému TRACES NT, věnujte prosím pozornost přiloženému dokumentu viz níže. V dokumentu je vysvětlen význam TRACES pro ekologické dovozy a podrobně vyloženo proč a jak se systémem pracovat. Obsahem je tento materiál určen zejména pro dovozce – osoby podnikající v ekologickém zemědělství, které dovážejí do EU certifikované bioprodukty a také pro pověřené kontrolní organizace (KO). U konkrétních návodů na činnosti v TRACES je upřesněno, pro koho je instrukce určena. Některé instrukce se týkají jak dovozců, tak KO. Materiál je určen především dovozcům, u nichž je třeba, aby se do TRACES urychleně přihlásili. Součástí dokumentu jsou i kontakty pro případné dotazy nebo připomínky.

Návod TRACES NT.pdf

 


 
Stránka byla publikována dne: 10. 12. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: