​Ke dni 7.8.2017 byla nasazena 3. verze elektronického informačního systému FLEGIT 2.6.0 v rámci TRACES NT. V této souvislosti dochází ke změně procesu při schvalování rolí, který se týká také dovozců. Dovozci či jejich zástupci mohou nově schvalovat přístupy do systému FLEGIT dalším zaměstnancům své společnosti a dále mohou tuto pravomoc delegovat i na další své zaměstnance.

Bližší informace včetně návodu práce v systému FLEGIT naleznete v manuálu Evropské komise tzv. FLEGT User Guide" (pod rolovacím menu „Help" v systému FLEGIT), pomocí kterého postupujete.

Více informací o přijímání licencí FLEGT v České republice pak lze nalézt v menu Další kompetence – Dovoz a vývoz zboží podléhající zákazům a omezením, v agendě Přijímání licencí FLEGT v České republice.


 
Stránka byla publikována dne: 7. 8. 2017
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: