CZ EN Translate
Menu

Single Window (doklady CITES, SVD a SVVD)

Upozornění pro deklarantskou veřejnost

Dnem 5.1.2015 zavádí Celní správa ČR automatické elektronické ověřování správnosti čísel těchto dokladů:

  • Společný veterinární vstupní doklad (Common Veterinary Entry Document)
  • Společný vstupní doklad (Common Entry Document)
  • Dovozní/vývozní povolení na exempláře CITES (CITES Permit) vydané v ČR

S ohledem na výše uvedené je nutné do kolonky 44 celního prohlášení (datový prvek „Označení dokladu“ v části „Předložené doklady/osvědčení a povolení“) uvádět jediné správné číslo předmětného dokladu a to v případě:

Společného veterinárního vstupního dokladu pro zvířata (certifikát TARIC - C640) CVEDA.XX.YYYY.0000000 – kdy XX je označení vydávajícího státu, YYYY je rok a 0000000 je číselná řada.

Např.


Společného veterinárního vstupního dokladu pro produkty (certifikát TARIC – N853)
 - CVEDP.XX.YYYY.0000000 – kdy XX je označení vydávajícího státu, YYYY je rok a 0000000 je číselná řada.

Např.

 

Společného vstupního dokladu (certifikát TARIC – C678)  - pro vybrané rostlinné produkty v souvislosti s nařízením Komise (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, v platném znění, a příp. další -  CED.XX.YYYY.0000000 – kdy XX je označení vydávajícího státu, YYYY je rok a 0000000 je číselná řada.

Např.

 

 

Dovozního/vývozního povolení na exempláře CITES vydaného v ČR (certifikáty TARIC C400, C401, C403, C404, C405) – YYCZ000000 – kde YY je poslední dvojčíslí roku a 00000 číselná řada.

Např.

 


Stránka byla publikována dne: 17.12.2014

Skočit na začátek stránky