​V menu Další kompetence – Dovoz a vývoz zboží podléhající zákazům a omezením, jsou v agendě Přijímání licencí FLEGT v České republice aktualizovány a nově přidány informace týkající se registrace a vkládání licencí FLEGT do elektronického informačního systému TRACES NT – FLEGIT.


 
Stránka byla publikována dne: 10. 2. 2017
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: