CZ EN Translate
Menu

KONTROLA KONCESE NEBO POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY

​Vstupem České republiky do Evropské unie se „otevřely" hranice pro provozování mezinárodní silniční dopravy. Do daného okamžiku byla vozidla vstupující na naše území kontrolována celními úřady v rámci kontrol na státních hranicích. Celní správa České republiky se tímto datem stala kontrolním orgánem, který může na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") provádět kontrolu, zda je vozidlo v provozu vybaveno doklady předepsanými tímto zákonem a zda vozidlo v provozu je stanoveným způsobem označeno nebo jinak vybaveno.

 

Předmět kontroly:

 • doklad o nákladu a vztah dopravce k němu
 • doklad o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku nebo jeho kopie)
 • Opisy licence Společenství
 • Osvědčení řidiče
 • Povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu
 • Povolení CEMT

Kontroly jsou prováděny u doprav pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání vozidly, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

 

Předpisy:

 1. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 2. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 3. Dvoustranné mezivládní dohody o mezinárodní silniční dopravě,
 4. Dvoustranné mezivládní dohody o přepravě osob autobusy a autokary,
 5. CEMT/ITF Evropská konference ministrů dopravy, mezinárodní dopravní fórum,
 6. Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS),
 7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, v platném znění.

Sankční a jiná vybraná oprávnění celního úřadu:

Řidič:

 • podezření ze spáchání trestného činu uvedeného v § 348 odst. 1) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník je předáváno Policii České republiky
 • pokuta do 5000,- Kč (za předpokladu, že řidič s projednáním přestupku na místě souhlasí)
 • oznámení přestupku dopravnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa zjištění.

Dopravce:

Zjištěná porušení, kterých se dopustí řidič, pokud je současně dopravcem, jsou řešena dopravním úřadem „pouze" jako přestupek dopravce. U ostatních přestupků jsou zjištěná porušení řešena souběžně s přestupkem řidiče.  Celní úřad může od dopravce vybrat kauci ve výši od 5 000 do 100 000,- Kč. Při výběru kauce je dopravce zastupován kontrolovaným řidičem.

Za situace, kdy řidič nevlastní částku určenou jako kauci, je celní úřad oprávněn zadržet doklady k vozidlu a nákladu, nebo zabránit odjezdu vozidla použitím technického prostředku („botička"). Oznámení o přestupku dopravce je předáváno krajskému dopravnímu úřadu podle místa zjištění.

Při kontrolním zjištění, které je v rozporu s výše uvedenými předpisy, je celník oprávněn zajistit podklady k následujícímu řízení na základě potvrzení o zajištěných originálních podkladech.

U doprav prováděných mimo státy EHP je celní úřad oprávněn se souhlasem Ministerstva dopravy ČR vydat náhradní povolení (do 50 000,-Kč).

 

Užitečné odkazy:

Předpisy Unie

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Často kladené otázky (Ministerstvo dopravy ČR)

 

Kontakty:

Podatelna Generálního ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí a Středa 8.00 – 17.00 hodin

Úterý a Čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin

Pátek 8.00 – 14.00 hodin

Elektronická adresa podatelny: podatelna@cs.mfcr.cz

Více informací zde

 

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Telefonicky

+ 420 261 331 919

Pondělí a Středa 8.00 - 17.00 hodin

Úterý, Čtvrtek, Pátek 9.00 - 14.00 hodin

Písemně:

Formulář pro dotazy dostupný pod tímto odkazem

E-mail: informace@cs.mfcr.cz

Skočit na začátek stránky