CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Daně
      • Postupy správce daně při rozhodování o prominutí příslušenství daně

Postupy správce daně při rozhodování o prominutí příslušenství daně

​Kompetence v oblasti promíjení příslušenství daně (penále, pokuty za opožděné tvrzení daně, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky) jsou stanoveny správcům daně, tedy věcně a místně příslušným celním úřadům, v ustanovení § 259a, § 259aa, § 259b a § 259c zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  

S ohledem potřeby sjednotit postupy a související činnosti celních úřadů při rozhodování o prominutí uvedeného příslušenství daně, vydalo Generální ředitelství cel Metodickou informaci č. 6/2022, kterou rovněž poskytuje veřejnosti k nahlédnutí.

Metodická informace č. 6/2022

Příloha k metodické informaci č.6/2022 - Příklady prominutí příslušenství daně

Informace pro daňové subjekty ve vztahu k upuštění od předepsání úroku z posečkané částky stanoveného před 1. lednem 2015 naleznete ZDE .
Stránka byla publikována dne: 08.04.2022 8:36
Skočit na začátek stránky