CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Daně
      • Postupy správce daně při rozhodování o prominutí příslušenství daně

Postupy správce daně při rozhodování o prominutí příslušenství daně

Kompetence v oblasti promíjení příslušenství daně (penále, pokuty za opožděné tvrzení daně, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky) jsou stanoveny správcům daně, tedy věcně a místně příslušným celním úřadům, v ustanovení § 259a, § 259aa, § 259b a § 259c zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  

S ohledem potřeby sjednotit postupy a související činnosti celních úřadů při rozhodování o prominutí uvedeného příslušenství daně, vydalo Generální ředitelství cel Metodickou informaci č. 5/2021, kterou rovněž poskytuje veřejnosti k nahlédnutí.

​​​Metodická informace č. 5-2021.pdf

Informace pro daňové subjekty ve vztahu k upuštění od předepsání úroku z posečkané částky stanoveného před 1. lednem 2015 naleznete ZDE .
Stránka byla publikována dne: 05.02.2021 12:59
Skočit na začátek stránky