CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Daně
   • Aplikace
    • Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani

Hlavním cílem systému EMCS je počítačové zpracování průvodního dokladu. V porovnání se starým systémem, založeným na tištěných dokladech, systém EMCS:

 • umožní elektronické zasílání a potvrzení průvodního dokladu (elektronický průvodní doklad eAD); 
 • umožní vyřízení přepravy elektronickou cestou – uvolnění blokovaných prostředků do pěti pracovních dnů po potvrzení přijetí zboží příjemcem v celé EU; 
 • zlepší fungování vnitřního trhu tím, že zjednoduší přepravu zboží podléhajícího spotřební dani uvnitř Společenství a umožní sledování pohybu zboží v reálném čase;
 • umožní provádění kontrol mobilními skupinami po celé EU.

Výhody systému EMCS:

 • pro hospodářské subjekty: rychlé vyřízení (uvolnění) záruk za přepravu a snížení administrativní zátěže; 
 • pro orgány členského státu: lepší přehled o probíhající přepravě zboží podléhajícího spotřební dani, snížení rizika podvodu a lepší cílení jimi prováděných kontrol.

HELPDESK – pomoc uživatelům

V případě potřeby konzultujte svůj problém s pracovníky naší skupiny HELPDESK

Uživatelská příručka a stručný návod

Uživatelská příručka a stručný návod pro přihlášení do webové aplikace EMCS Deklarantský Modul a postup při podání dokladu naleznete zde.

ECR komunikace

Dokument popisující ECR komunikaci včetně dokumentového rozcestníku naleznete zde.

Účelem dokumentu je seznámit uživatele s postupy EMCS, které musí odesílatel a příjemce zásilek v režimu podmíněného osvobození od daně dodržovat při komunikaci s celní správou. Objasnit typy předávaných XML zpráv v elektronické komunikaci, jejich obsah, význam a návaznosti a popsat strukturu ECR obálky. Cílem dokumentu „ECR komunikace“ je umožnit daňovým subjektům realizovat přepravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně v rámci systému EMCS. Balíček je vhodné rozbalit na disk a spustit soubor "index.html". Soubor "index.html" je rozcestník pro orientaci v dokumentaci.

 Co dělat, když mám začít používat systém EMCS:

 • získat (a mít na svém počítači zprovozněný) elektronický podpis - kvalifikovaný osobní certifikát (od státem uznané certifikační autority)
 • vyplnit a odeslat svému správci daně (celnímu úřadu) žádost o povolení elektronické komunikace [vzor je vystavený pod názvem Zadost_EMCS_bez_EORI pod nabídkou Daně > SPD Systém EMCS (Doprava)]
 • seznámit se s uživatelskou příručkou a s videoprezentací "EMCS DEMO Video" - obojí je vystaveno pod nabídkou Daně > SPD Systém EMCS (Doprava), a podle nich spustit a nastavit aplikaci EMCS DM 
 • v případě technických problémů s aplikací EMCS DM kontaktovat technickou podporu SPD HelpDesk

Připomínky firem jsou vítány.

 

Odkazy na aplikace EMCS

EMCS - deklarantský modul

EMCS - testovací verze pro daňové subjekty

Skočit na začátek stránky