CZ EN Translate
Menu

Kritéria udržitelnosti biopaliv

  
  
Název dokumentu
  
PRK_2014_667.pdfPRK_2014_667
Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/666/EU ze dne 17. září 2014 o uznání režimu „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
18.09.2014
PRK_2014_666.pdfPRK_2014_666
Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/667/EU ze dne 17. září 2014 o uznání režimu „Universal Feed Assurance Scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
18.09.2014
PRK_2014_325.pdfPRK_2014_325
Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/325/EU ze dne 3. června 2014 o uznání režimu „KZR INiG System“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic EPR 98/70/ES a 2009/28/ES
04.06.2014
PRK_2014_324.pdfPRK_2014_324
Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/324/EU ze dne 3. června 2014 o uznání režimu „Gafta Trade Assurance Scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic EPR 98/70/ES a 2009/28/ES
04.06.2014
PRK_2014_006.pdfPRK_2014_006
Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/6/EU ze dne 9. ledna 2014 o uznání režimu "obnovitelných naftových paliv z hydrogenovaných rostlinných olejů (HVP)" pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic EPR 98/70/ES a 2009/28/ES
13.01.2014
PRK_2013_256.pdfPRK_2013_256
Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/256/EU ze dne 30. května 2013 o uznání režimu „nástroj pro výpočet emisí skleníkových plynů Biograce“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
02.06.2013
PRK_2012_722.pdfPRK_2012_722
Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/722/EU ze dne 23. listopadu 2012 o uznání režimu „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
04.12.2012
PRK_2011_435_corr.pdfPRK_2011_435_corr
Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2011/435/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
20.09.2012
PRK_2012_452.pdfPRK_2012_452
Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/452/EU ze dne 31. července 2012 o uznání režimu „NTA 8080“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
01.08.2012
PRK_2012_432.pdfPRK_2012_432
Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/432/EU ze dne 24. července 2012 o uznání režimu „REDcert“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
31.07.2012
PRK_2012_427.pdfPRK_2012_427
Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/427/EU ze dne 24. července 2012 o uznání režimu „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
30.07.2012
PRK_2012_395.pdfPRK_2012_395
Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/395/EU ze dne 16. července 2012 o uznání režimu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
27.07.2012
PRK_2012_210.pdfPRK_2012_210
Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/210/EU ze dne 23. dubna 2012 o uznání režimu „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 98/70/ES
26.07.2012
PRK_2011_441.pdfPRK_2011_441
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/441/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu „Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
25.07.2012
PRK_2011_440.pdfPRK_2011_440
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/440/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu „Round Table on Responsible Soy EU RED“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
24.07.2012
PRK_2011_439.pdfPRK_2011_439
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/439/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu „Bonsucro EU“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
23.07.2012
PRK_2011_438.pdfPRK_2011_438
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/438/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu „International Sustainability and Carbon Certification“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES -
20.07.2012
PRK_2011_437.pdfPRK_2011_437
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/437/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
19.07.2012
PRK_2011_436.pdfPRK_2011_436
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/436/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
18.07.2012
PRK_2011_435.pdfPRK_2011_435
Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/435/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
17.07.2012
  
  
  
  
PRK_2014_667_P.zipPRK_2014_667_PSystém certifikace „Universal Feed Assurance Scheme“ 18.09.2014
PRK_2014_666_P.zipPRK_2014_666_PSchéma certifikace „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ 18.09.2014
PRK_2014_006_P.zipPRK_2014_006_PSchéma certifikace "obnovitelných naftových paliv z hydrogenovaných rostlinných olejů (HVP) na ověřování souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva uvedenými ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie"16.06.2014
PRK_2014_325_P.zipPRK_2014_325_PSchéma certifikace „KZR INiG System“ 16.06.2014
PRK_2014_324_P.zipPRK_2014_324_PSchéma certifikace „Gafta Trade Assurance Scheme“16.06.2014
PRK_2013_256_P.zipPRK_2013_256_PSchéma certifikace „nástroj pro výpočet emisí skleníkových plynů Biograce“02.06.2013
PRK_2012_722_P.zipPRK_2012_722_PSchéma certifikace "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED"04.12.2012
PRK_2012_452_P.zipPRK_2012_452_PSchéma certifikace „NTA 8080“ 08.10.2012
PRK_2012_432_P.zipPRK_2012_432_PSchéma certifikace "REDcert"14.08.2012
PRK_2012_427_P.zipPRK_2012_427_PSchéma certifikace „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“30.07.2012
PRK_2012_395_P.zipPRK_2012_395_PSchéma certifikace „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“27.07.2012
PRK_2012_210_P.zipPRK_2012_210_PSchéma certifikace „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production“26.07.2012
PRK_2011_441_P.zipPRK_2011_441_PSchéma certifikace „Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme“25.07.2012
PRK_2011_440_P.zipPRK_2011_440_PSchéma certifikace „Round Table on Responsible Soy EU RED“24.07.2012
PRK_2011_439_P.zipPRK_2011_439_PSchéma certifikace „Bonsucro EU“23.07.2012
PRK_2011_438_P.zipPRK_2011_438_PSchéma certifikace „International Sustainability and Carbon Certification“20.07.2012
PRK_2011_437_P.zipPRK_2011_437_PSchéma certifikace „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“19.07.2012
PRK_2011_436_P.zipPRK_2011_436_PSchéma certifikace „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“18.07.2012
PRK_2011_435_P.zipPRK_2011_435_PSchéma certifikace „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“17.07.2012
Skočit na začátek stránky