CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Daně
   • Biopaliva
    • Aktuality
     • Odstranění povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot z důvodu legislativní změny zákona o ochraně ovzduší

Odstranění povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot z důvodu legislativní změny zákona o ochraně ovzduší

​Z důvodu legislativní změny zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), dochází od 1. 7. 2022 ke zrušení ustanovení § 19 - § 19e zákona o ochraně ovzduší a tím i ke zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot....

V této souvislosti, kdy je dnem nabytí účinnosti novely zrušena mimo jiné i povinnost dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty podat oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku dle § 19b zákona o ochraně ovzduší ve znění platném přede dnem nabytí účinnosti novely, je zrušena tato povinnost i pro období duben až červen 2022 a následně i pro podání ročního hlášení za rok 2022 dle § 19 zákona o ochraně ovzduší.


Více informací naleznete na webu CS.


Stránka byla publikována dne: 27.07.2022

Skočit na začátek stránky