​Dne 15. 12. 2015 byl prezidentem republiky podepsán zákon, kterým se mimo jiné mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"). Za splnění předpokladu, že tento zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR, dojde pravděpodobně s účinností k 1. 1. 2016 k zásadním změnám v oblasti plnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu pro dopravní účely. Znění celé informace o změnách v oblasti biopaliv pro dopravní účely naleznete zde.


 
Stránka byla publikována dne: 17. 12. 2015
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: