Na webu Celní správy ČR byl zveřejněn formulář pro oznámení splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku. Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je dodavatel pohonných hmot povinen podat celnímu úřadu do 30 dnů po skončení příslušného období. Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je příslušným obdobím

a) leden až březen,

b) leden až červen,

c) leden až září.

Oznámení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách. Jiná forma podání není přípustná. Formulář k vyplnění a odeslání je zde.

Zároveň s tímto formulářem je na webových stránkách ke stažení pomůcka pro výpočet splnění povinnosti a výše jistoty. Pomůcka ke stažení je zde.

Bankovní spojení pro úhradu jistoty podle § 19c odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

  • Předčíslí účtu: 100036
  • Variabiln symbol VS: IČO nebo RČ daňového subjektu

Jistota je splatná do 30 dnů po skončení příslušného období, za které dodavatel pohonných hmot nesplnil povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku.


 
Stránka byla publikována dne: 15. 4. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: