CZ EN Translate
Menu

Nový formulář pro oblast biopaliv - Oznámení o dovozu PHM s biopalivem podle § 19 odst. 7

V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti osob, které dovážejí pohonné hmoty obsahující biopalivo, byl vytvořen inteligentní formulář pro zasílání oznámení podle § 19 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněním tohoto formuláře je  stanovena forma a struktura tohoto oznámení. Stávající formulář ve formátu PDF bude po přechodnou dobu k dispozici pro plnění této oznamovací povinnosti a poté bude z webu Celní správy ČR stažen a bude možné používat pouze elektronickou formu podávání oznámení. Inteligentní formulář k vyplnění naleznete zde.


Stránka byla publikována dne: 29.04.2016

Skočit na začátek stránky