V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti osob, které dovážejí pohonné hmoty obsahující biopalivo, byl vytvořen inteligentní formulář pro zasílání oznámení podle § 19 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněním tohoto formuláře je  stanovena forma a struktura tohoto oznámení. Stávající formulář ve formátu PDF bude po přechodnou dobu k dispozici pro plnění této oznamovací povinnosti a poté bude z webu Celní správy ČR stažen a bude možné používat pouze elektronickou formu podávání oznámení. Inteligentní formulář k vyplnění naleznete zde.


 
Stránka byla publikována dne: 29. 4. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: