CZ EN Translate
Menu

Novela zákona o ochraně ovzduší k 1. 1. 2017

​Zákonem č. 369/2016 Sb., byl novelizován zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší") a s účinností od 1. ledna 2017 tak dochází nejen k upřesnění požadavků kladených na biopaliva, která mohou být zohledněna pro účely splnění povinnosti zajistit dodání minimálního množství biopaliv v pohonných hmotách za kalendářní rok, ale i změnám v oblasti povinného snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Plně znení informace naleznete zde.


Stránka byla publikována dne: 07.12.2016

Skočit na začátek stránky