Na webu Celní správy byla zveřejněna aktualizace Pokynů k vyplnění „Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku“. aktualizace byla provedena v souvislosti s novým zněním ustanovení § 19a  odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší). Více informací je k dispozici zde.


 
Stránka byla publikována dne: 26. 2. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: