CZ EN Translate
Menu

Informace o zrušení osvobození od daně u „ekologicky šetrné elektřiny“

V souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „energetický zákon“), bude současně novelizována část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDE“). Novela zákona byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána jako Sněmovní tisk č. 351 a v Senátu Parlamentu ČR jako Senátní tisk č. 65, s předpokládanou účinností od 1. ledna 2016.

Novelou ZDE dojde vypuštěním § 2 odst. 1 písm. d) a § 8 odst. 1 písm. a) ke zrušení osvobození „ekologicky šetrné elektřiny“ od daně z elektřiny. Z tohoto důvodu výrobci, který je zároveň dodavatelem „ekologicky šetrné elektřiny“ dodávané na daňovém území ČR konečnému spotřebiteli, vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem jejího dodání. Dále výrobci vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit, pokud tuto elektřinu sám vyrobí a spotřebuje, a to dnem spotřeby. Současně těmto osobám vznikne povinnost se registrovat k dani z elektřiny.


Stránka byla publikována dne: 05.06.2015

Skočit na začátek stránky