​Nejaktuálnější informace ke klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE), včetně vysvětlivek jsou k dispozici na stránkách statistického úřadu:

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 12. 7. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: