Informace je vydána na základě níže uvedeného dotazu, zda se zahraniční subjekt stává distributorem dle zákona o pohonných hmotách. Společnost se sídlem mimo území České republiky má v úmyslu dodávat pohonné hmoty subjektu, který má sídlo na daňovém území České republiky a je registrovaným distributorem pohonných hmot. Znění celé informace naleznete zde.

 
Stránka byla publikována dne: 22. 7. 2014
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: