Informace je vydána na základě dotazu distributora pohonných hmot, jak správně postupovat při zpracování oznámení v případech prodeje zkapalněných ropných plynů určených pro výrobu tepla soukromým osobám, které tyto zkapalněné ropné plyny nenabývají pro účely podnikání a odmítají proto prodávajícímu sdělit svoje identifikační údaje (datum narození či rodné číslo). Plné znění informace naleznete zde.


 
Stránka byla publikována dne: 18. 4. 2016
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: