Identifikační údaje k depozitnímu účtu celního úřadu pro převod nebo složení finančních prostředků, které budou sloužit jako kauce, jsou:

předčíslí účtu - 40037,

variabilní symbol - IČO subjektu,

specifický symbol pro kauce stanovené osobám povinným značit líh - 710,

specifický symbol pro kauce stanovené distributorům lihu - 711.

Stránka byla publikována dne: 20. 12. 2013 7:16