CZ EN Translate
Menu

Nákup vybraných výrobků v internetových obchodech se sídlem v jiném členském státě Evropské Unie

Nákup vybraných výrobků z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). Na takovéto nákupy vybraných výrobků tuzemskou nepodnikající osobou se vztahuje výhradně ustanovení § 33 zákona o spotřebních daních upravující dálkové zasílání vybraných výrobků. V souladu s tímto ustanovením je osoba, která zasílá vybrané výrobky z jiného členského státu Evropské unie, povinna ustanovit zástupce pro zasílání vybraných výrobků se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, který není totožný s osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány...

​Celé znění informace je k dispozici ZDE.


Stránka byla publikována dne: 17.06.2021

Skočit na začátek stránky