CZ EN Translate
Menu

Seznam oprávněných osob podle § 59 odst. 13 zákona o spotřebních daních

​Webu Celní správy ČR byl zveřejněn seznam osob, které jsou oprávněnými osobami podle § 59 odst. 13 zákona o spotřebních daních. Jedná se o osoby, které jsou oprávněny schvalovat postup odběru vzorků minerálních olejů a jejich analýzu u provozovatelů daňových skladů v souvislosti s plněním podmínky měření množství minerálních olejů, jenž vstupují a vystupují z daňového skladu. Seznam osob je zveřejněn zde.


Stránka byla publikována dne: 13.01.2016

Skočit na začátek stránky