CZ EN Translate
Menu

Upozornění pro uživatele SPD Helpdesk – spotřební daně

Upozornění pro uživatele SPD Helpdesk – spotřební daně

Dovolujeme si upozornit daňové subjekty, že kontakty uvedené v části SPD Helpdesk slouží pouze k zasílání nebo sdělení problémů s aplikacemi, které jsou používány v rámci správy

  • spotřebních daní,
  • ekologických daní,
  • povinného značení lihu,
  • distributorů pohonných hmot,
  • hlášení a oznámení plnění biopovinností.

V žádném případě tyto kontakty, zejména pak e-mailové adresy, neslouží k zasílání žádosti o stanoviska, metodické postupy nebo závazná posouzení či informace z výše uvedených oblastí. Tyto žádosti je třeba zasílat písemně, prostřednictvím datové schránky nebo na e-podatelnu. V opačném případě na tato podání nebude brán zřetel, neboť se nejedná o řádná podání podle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.


Stránka byla publikována dne: 03.04.2017

Skočit na začátek stránky