INFORMACE O NOVÝCH PŘEDPISECH EU

  1. Oznamujeme, že bylo vydáno prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1880 ze dne 30. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně. Znění tohoto nařízení naleznete ZDE.

2. V úředním věstníku Evropské unie byly zveřejněny tyto předpisy:

  • prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 15. září 2018.
  • prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 15. září 2018.

Prováděcí rozhodnutí bude promítnuto do zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nicméně vzhledem k přímé aplikovatelnosti účinnost rozhodnutí k 15. září bude předcházet účinnosti příslušných změn v zákoně o spotřebních daních.


 
Stránka byla publikována dne: 7. 12. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: