CZ EN Translate
Menu

Webové rozhraní Celní správy ČR pro vytváření elektronických dokladů podle § 5 a § 6 zákona o spotřebních daních

V souvislosti s vytvořením metodického materiálu „Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV a legalita doprav VV ve VDO, akceptované CS ČR, připravila CS ČR technické řešení pro vytváření dokladů podle § 5 a § 6 zákona elektronickou formou.

Na webu CS ČR v sekci Daně – Tiskopisy je vytvořen nový odkaz „Formuláře dokladů pro volný daňový oběh na daňovém území ČR“, pod kterým se nachází rozhraní pro vytváření a odesílání výše uvedených dokladů. V současné době je přístup na toto rozhraní anonymní a lze vytvořit příslušný elektronický doklad bez zadání přihlašovacího jména a hesla.

Období od 15. 12. 2014 do 18. 1. 2015 bude určeno pro testování ze strany subjektů. Období od 19. 1. 2015 do 31. 1. 2015 bude určeno pro vyhodnocení funkčnosti webového rozhraní, funkčnosti jednotlivých formulářů a zpracování připomínek k technickému řešení ze strany subjektů. Pokud pilotní provoz neukáže zásadní problémy, předpokládá se od 1. 2. 2015 ostrý provoz tohoto rozhraní. O nasazení ostré verze budou subjekty informovány prostřednictví webových stánek CS ČR.
Znění celé informace
zde.


Stránka byla publikována dne: 18.12.2014

Skočit na začátek stránky