CZ EN Translate
Menu

Zelená nafta - povinnost přikládat stejnopisy dokladů k daňovému přiznání

Dne 1. 10. 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími (dále jen „vyhláška“). Touto vyhláškou je prováděno ustanovení § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „ZSPD“).
Vyhláška v ustanovení § 2 odst. 4 stanovuje povinnost připojit stejnopisy dokladů o prodeji a interních dokladů, kterými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně z minerálních olejů, k daňovému přiznání.
Problematickým se jeví termín „stejnopisy“, který není vyhláškou definován. Celní správa ČR tímto informuje daňové subjekty, že při aplikaci ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky bude akceptovat i fotokopii originálu, za předpokladu, že bude na kopii vyznačeno, že je shodná originálem a bude podepsána osobou oprávněnou jednat za daňový subjekt.


Stránka byla publikována dne: 08.10.2014

Skočit na začátek stránky