CZ EN Translate
Menu

Povolovací řízení podle zákona o spotřebních daních

    Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
    Nová ustanovení § 43a až 43q upravují novou koncepci povolovacích řízení. Dosavadní právní úprava pojímala jednotlivá povolení zvlášť. Jednotlivá povolení, tedy povolení dle § 13, 20, 22, 23, 33a, 36, 60a, 134g, 134r a souvisejících ustanovení dosavadního textu zákona o spotřebních daních, obsahují řadu obsahově i formulačně stejných či obdobných ustanovení, která jsou nesystémově roztříštěna a spojena vždy právě s konkrétním typem povolení. Cílem navrhované právní úpravy je sjednotit postup spojený s vydáváním povolení, jenž by byl pro všechna výše uvedená povolení jednotný. Současně je nutné reflektovat zvláštnosti jednotlivých typů povolení, které není možné zobecnit do společných ustanovení o povolovacím řízení. Pokud daný typ povolení vyžaduje speciální úpravu nad rámec obecné úpravy povolovacích řízení, případně konkrétní ustanovení obecné úpravy povolovacích řízení vyloučit, je taková úprava obsažena u konkrétního typu povolení. 
    Formuláře pro povolovací řízení naleznete

zde.


Stránka byla publikována dne: 30.12.2014

Skočit na začátek stránky