Z důvodu snížení administrativní zátěže při vedení evidence dle § 37 zákona o spotřebních daních zveřejnila Celní správa České republiky na svých webových stránkách v sekci "DANĚ“, v oddílu „TISKOPISY“ a v pododdílu „SPOTŘEBNÍ DANĚ – VZORY EVIDENCÍ“ nový vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona o spotřebních daních označený jako „Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - VERZE 3“, který je však určený pouze pro plátce spotřební daně z lihu.


 
Stránka byla publikována dne: 20. 9. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: