„Z důvodu snížení administrativní zátěže zveřejnila Celní správa České republiky na svých webových stránkách v sekci "DANĚ“, v oddílu „DAŇOVÉ TISKOPISY“ a v pododdílu „SPOTŘEBNÍ DANĚ – VZORY EVIDENCÍ“ nový vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona o spotřebních daních označený jako „Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních - VERZE 4“, který je však určený pouze pro plátce spotřební daně z piva. Vedení evidence (VERZE 4) je možné od 1. 1. 2020“


 
Stránka byla publikována dne: 15. 1. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: