CZ EN Translate
Menu

Změna podávání daňových přiznání elektronickou cestou

Od 1. 5. 2014 je pozastaven provoz aplikace Webklient na Portále celní správy. Daňové tiskopisy je možné zaslat datovou zprávou za těchto podmínek

  1. podání bude učiněno na předepsaném tiskopisu ve formátu PDF,
  2. podání je při odesílání opatřeno uznávaným elektronickým podpisem, který obsahuje identifikátor MPSV nebo je odesláno prostřednictvím datové schránky.

Dosavadní řada daňových tiskopisů vydávaná Generálním ředitelstvím cel byla od 7.4.2014 nahrazena novou číselnou řadou s označením vydavatele Ministerstva financí ČR. Nové tiskopisy jsou k dispozici na internetových stránkách Celní správy ČR v sekci „Daně“ pod odkazem „Tiskopisy“.

Výhody podání datovou zprávou 

  1. dostupnost 24 hodin 7 dnů v týdnu,
  2. automatická odezva přijetí nebo zamítnutí podání,
  3. možnost okamžité opravy a nového podání. 

Upozornění

V případě absence podpisového certifikátu lze tiskopis využít k interaktivnímu vyplnění. Daňový tiskopis ve formátu PDF lze vytisknout a doručit pouze elektronicky na místně příslušným CÚ způsoby uvedenými v daňovém řádu (zákon č. 280/2009 Sb.).

Pomoc uživatelům - v případě problému se obraťte na místně příslušný celní úřad


Stránka byla publikována dne: 29.05.2014

Skočit na začátek stránky