Ke dni 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony

 v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. V části čtvrté
 uvedeného zákona došlo ke změně sazeb spotřební daně u lihu a tabákových výrobků. Tato
 změna byla také promítnuta
do pokynů pro vyplňování daňového přiznání ke spotřebním daním na webové stránce Celní správy České republiky v sekci daňové tiskopisy.

 
Stránka byla publikována dne: 10. 1. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: