Přihlásit

Barvení a značkování vybraných minerálních olejů

  
  
  
  
Informace_15_54968.pdfInformace_15_54968Výzva k předložení produktů vhodných k použití jako značkovací látka v plynových olejích a petroleji pro účely daňového značení 16. 10. 2015
Informace_11_27518.pdfInformace_11_27518Barvení a značkování ostatních petrolejů KN 2710 19 25 po novele zákona o spotřebních daních před nabytím účinnosti prováděcí vyhlášky č. 61/2007 Sb.6. 2. 2012