CZ EN Translate
Menu

Daň z piva a daň z vína a meziproduktů

Problematika spotřební daně z piva a spotřební daně z vína a meziproduktů je upravena zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“), v hlavě III., resp. IV., citovaného zákona (§§ 80 až 91, resp. §§ 92 až 100b). Z hlediska příjmů státního rozpočtu nepatří tyto dvě daně k nosným daním.

Předmětem daně z piva se pro účely zákona o spotřebních daních rozumí:

a) výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu, nebo

b) směsi výrobku uvedeného v písmenu a) s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu.

Základem spotřební daně z piva je množství piva vyjádřené v hektolitrech, přičemž zákon   o spotřebních daních (§ 85 zákona o SPD) stanoví základní sazbu daně a snížené sazby daně pro malé nezávislé pivovary zařazené do pěti velikostních skupin v závislosti na roční produkci piva.

Malým nezávislým pivovarem je pivovar, jehož roční výroba piva, včetně piva vyrobeného v licenci, není větší než 200 000 hl a splňuje tyto základní podmínky:

a) není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru,

b)  nadzemní ani podzemní provozní a skladovací prostory nejsou technologicky, či jinak propojeny s prostorami jiného pivovaru.

Předmětem daně z vína a meziproduktů pro účely zákona o spotřebních daních jsou vína, fermentované nápoje a meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu.

Základem spotřební daně z vína a meziproduktů je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Z hlediska stanovení sazby spotřební daně z vína a meziproduktů je třeba zvláštní pozornost věnovat zejména správnému určení předmětu daně v souladu s ustanovením § 93 odstavec 2, 3 a 4 zákona o spotřebních daních, který rozlišuje:

a) šumivá vína (sazba spotřební daně 2340,- Kč/hl),   

b) tichá vína (sazba spotřební daně 0,- Kč/hl) a

c) meziprodukty (sazba spotřební daně 2340,- Kč/hl).

pro dopravu tichého vína v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky a povinnosti malého výrobce vína, jsou specifikovány v ustanoveních §§ 100, resp. 100a zákona o SPD.

Malým výrobcem vína se pro účely zákona o SPD rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí výhradně tiché víno, přičemž průměrná roční výroba nepřevýší 1000 hl a toto víno není vyráběno v podniku na výrobu vybraných výrobků (§ 19 odstavec 2 písmeno a) zákona o SPD).

 Informace pro daňové subjkty

V následující knihovně naleznete informace z oblasti správy daně z piva a daně z vína a meziproduktů.

  • informace zaměřené na oblast daně z piva - druh informace "P"
  • informace zaměřené na oblast daně z vína a meziproduktů - druh informace "V"
  
  
  
  
  
  
Informace_20_65108.pdfInformace_20_65108Výkladové stanovisko k ustanovení § 89 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“)134 KB 31.12.2020P
Informace_20_57256.pdfInformace_20_57256Postup při likvidaci piva dle zákona č. 353/2003 Sb. v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s přihlédnutím k personálním opatřením na celních úřadech89 KB 12.11.2020P
Informace_20_49171.pdfInformace_20_49171Informace k problematice domácí výroby piva128 KB 12.10.2020P
Informace_20_22154.pdfInformace_20_22154Výkladové stanovisko ke změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a nastalými omezeními v oblasti prodeje piva144 KB 06.05.2020P
Informace_20_2241.pdfInformace_20_2241Informace ke změnám zákona o spotřebních daních – domácí výroba piva259 KB 24.01.2020P
1 - 5Další
Skočit na začátek stránky