CZ EN Translate
Menu

Aktuální sazby daně u tabákových výrobků

Sazby daně z tabákových výrobků platné od 1. 1. 2022

Číslo výrobkuZáklad daněSazba daně​​% sazbaMinimální sazbaPopis vybraného výrobku
240101kg
2 860
00,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 2.: TABÁKOVÝ ODPAD UPRAVENÝ PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI, KTERÝ NESPADÁ POD § 101 ODST. 3 PÍSM. A) NEBO B) A KTERÝ JE MOŽNÉ KOUŘIT
240102kg2 86000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTĚČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK A KTERÉ SPLŇUJÍ OSTATNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) S VÝJIMKOU VÝROBKŮ UVEDENÝCH V § 101 ODST. 8 NEBO VÝROBKY NEUVEDENÉ V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOUŘENÍ A SOUČASNĚ JE MOŽNÉ TYTO VÝROBKY KOUŘIT A JSOU UPRAVENY PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI
240201kus1,88303,36CIGARETY PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. A)
240202kus1,88303,36CIGARETY PODLE § 101 ODST. 4: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. A) (CIGARETY), S VÝJIMKOU VÝROBKŮ UVEDENÝCH V § 101 ODST. 8 OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240211kus2,1900,00DOUTNÍKY A CIGARILLOS PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. B)
240212kus2,1900,00DOUTNÍKY A CIGARILLOS PODLE § 101 ODST. 5: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. B) (DOUTNÍKY A CIGARILLOS) OBSAHUJÍ ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240301kg2 86000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 1.: ŘEZANÝ POPŘÍPADĚ JINAK DĚLENÝ, KROUCENÝ NEBO LISOVANÝ DO DESEK, A KTERÝ JE MOŽNÉ KOUŘIT BEZ DALŠÍHO PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ
240302kg2 86000,00OSTATNÍ TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 1. (TABÁK KE KOUŘENÍ – ŘEZANÝ POPŘÍPADĚ JINAK DĚLENÝ TABÁK, KROUCENÝ NEBO LISOVANÝ DO DESEK A KTERÝ JE MOŽNÉ KOUŘIT BEZ DALŠÍHO PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ) POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOUŘENÍ A SOUČASNĚ JE MOŽNÉ TENTO VÝROBEK KOUŘIT OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240311kg2 86000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 3.: TABÁK KE KOUŘENÍ OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 25% HMOTNOSTI TABÁKOVÝCH ČÁSTIC S ŠÍŘKOU ŘEZU MENŠÍ NEŽ 1,5 MM; JEDNÁ SE O JEMNĚ ŘEZANÝ TABÁK URČENÝ PRO RUČNÍ VÝROBU CIGARET
240312kg2 86000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 3. (TABÁK KE KOUŘENÍ OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 25 % HMOTNOSTI TABÁKOVÝCH ČÁSTIC S ŠÍŘKOU ŘEZU MENŠÍ NEŽ 1,5 MM; JEDNÁ SE O JEMNĚ ŘEZANÝ TABÁK URČENÝ PRO RUČNÍ VÝROBU CIGARET) OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240322kg2 86000,00OSTATNÍ TABÁK PODLE § 101 ODST. 6: TABÁKOVÉ VÝROBKY, KTERÉ NESPADAJÍ POD § 101 ODST. 3 PÍSM. C), JSOU URČENY PRO KONEČNÉHO SPOTŘEBITELE A POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOUŘENÍ A SOUČASNĚ JE MOŽNÉ TENTO VÝROBEK KOUŘIT, S VÝJIMKOU ŠŇUPAVÝCH A ŽVÝKACÍCH TABÁKŮ; OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK

 

Sazba daně ze surového tabáku platná od 1. 1. 2022

Číslo výrobkuZáklad daně​Sazba daně% sazbaMinimální sazbaPopis vybraného výrobku
240000kg2 86000,00SUROVÝM TABÁKEM PODLE § 131b ODST. 2: PŘÍRODNĚ NEBO UMĚLE SUŠENÝ NEBO NESUŠENÝ, FERMENTOVANÝ NEBO NEFERMENTOVANÝ, EXPANDOVANÝ NEBO NEEXPANDOVANÝ LIST ROSTLINY RODU TABÁK, NEBO JINÁ JEJÍ ČÁST; LISTY MOHOU BÝT CELÉ, ČÁSTEČNĚ NEBO ZCELA VYŽILOVANÉ, NEBO ZBYTKY Z LISTŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLINY RODU TABÁK, KTERÉ:
1. VZNIKAJÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ TĚCHTO LISTŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLINY, PŘI MANIPULACI S TĚMITO LISTY NEBO JINÝMI ČÁSTMI ROSTLINY NEBO PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A
2. NEJSOU UPRAVENY PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI, NEBO REKONSTITUOVANÝ TABÁK VYROBENÝ SPOJENÍM JEMNĚ ROZDROBENÉHO TABÁKU, TABÁKOVÉHO ZBYTKU NEBO TABÁKOVÉHO PRACHU, KTERÝ NENÍ UPRAVEN PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI

 

Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků platná od 1. 1. 2022

Číslo výrobkuZáklad daněSazba daně% sazbaMinimální sazbaPopis vybraného výrobku
240399g2,8600,00ZAHŘÍVANÝM TABÁKOVÝM VÝROBKEM PODLE § 130 ZÁKONA O SPD SE ROZUMÍ TABÁKOVÝ VÝROBEK, KTERÝ:
A) OBSAHUJE TABÁK,
B) JE URČEN K UŽÍVÁNÍ, KTERÉ NEZAHRNUJE:
1. POSTUPNÉ SPALOVÁNÍ TABÁKU,
2. UŽÍVÁNÍ NOSEM,
3. ŽVÝKÁNÍ, A
C) NENÍ PŘEDMĚTEM DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

 

Sazby daně z tabákových výrobků platné od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021

Číslo výrobku​Základ daněSazba daně% sazbaMinimální sazbaPopis vybraného výrobku
240101kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 2.: TABÁKOVÝ ODPAD UPRAVENÝ PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI, KTERÝ NESPADÁ POD § 101 ODST. 3 PÍSM. A) NEBO B) A KTERÝ JE MOŽNÉ KOUŘIT
240102kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTĚČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK A KTERÉ SPLŇUJÍ OSTATNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) S VÝJIMKOU VÝROBKŮ UVEDENÝCH V § 101 ODST. 8 NEBO VÝROBKY NEUVEDENÉ V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOUŘENÍ A SOUČASNĚ JE MOŽNÉ TYTO VÝROBKY KOUŘIT A JSOU UPRAVENY PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI
240201kus1,79303,20CIGARETY PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. A)
240202kus1,79303,20CIGARETY PODLE § 101 ODST. 4: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. A) (CIGARETY), S VÝJIMKOU VÝROBKŮ UVEDENÝCH V § 101 ODST. 8 OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240211kus2,0800,00DOUTNÍKY A CIGARILLOS PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. B)
240212kus2,0800,00DOUTNÍKY A CIGARILLOS PODLE § 101 ODST. 5: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. B) (DOUTNÍKY A CIGARILLOS) OBSAHUJÍ ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240301kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 1.: ŘEZANÝ POPŘÍPADĚ JINAK DĚLENÝ, KROUCENÝ NEBO LISOVANÝ DO DESEK, A KTERÝ JE MOŽNÉ KOUŘIT BEZ DALŠÍHO PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ
240302kg2 72000,00OSTATNÍ TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 1. (TABÁK KE KOUŘENÍ – ŘEZANÝ POPŘÍPADĚ JINAK DĚLENÝ TABÁK, KROUCENÝ NEBO LISOVANÝ DO DESEK A KTERÝ JE MOŽNÉ KOUŘIT BEZ DALŠÍHO PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ) POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOUŘENÍ A SOUČASNĚ JE MOŽNÉ TENTO VÝROBEK KOUŘIT OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240311kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 3.: TABÁK KE KOUŘENÍ OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 25% HMOTNOSTI TABÁKOVÝCH ČÁSTIC S ŠÍŘKOU ŘEZU MENŠÍ NEŽ 1,5 MM; JEDNÁ SE O JEMNĚ ŘEZANÝ TABÁK URČENÝ PRO RUČNÍ VÝROBU CIGARET
240312kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 3. (TABÁK KE KOUŘENÍ OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 25 % HMOTNOSTI TABÁKOVÝCH ČÁSTIC S ŠÍŘKOU ŘEZU MENŠÍ NEŽ 1,5 MM; JEDNÁ SE O JEMNĚ ŘEZANÝ TABÁK URČENÝ PRO RUČNÍ VÝROBU CIGARET) OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240322kg2 72000,00OSTATNÍ TABÁK PODLE § 101 ODST. 6: TABÁKOVÉ VÝROBKY, KTERÉ NESPADAJÍ POD § 101 ODST. 3 PÍSM. C), JSOU URČENY PRO KONEČNÉHO SPOTŘEBITELE A POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOUŘENÍ A SOUČASNĚ JE MOŽNÉ TENTO VÝROBEK KOUŘIT, S VÝJIMKOU ŠŇUPAVÝCH A ŽVÝKACÍCH TABÁKŮ; OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK

 

Sazba daně ze surového tabáku platná od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021

Číslo výrobku​​Základ daněSazba daně% sazbaMinimální sazbaPopis vybraného výrobku
240000kg2 72000,00SUROVÝM TABÁKEM PODLE § 131b ODST. 2: PŘÍRODNĚ NEBO UMĚLE SUŠENÝ NEBO NESUŠENÝ, FERMENTOVANÝ NEBO NEFERMENTOVANÝ, EXPANDOVANÝ NEBO NEEXPANDOVANÝ LIST ROSTLINY RODU TABÁK, NEBO JINÁ JEJÍ ČÁST; LISTY MOHOU BÝT CELÉ, ČÁSTEČNĚ NEBO ZCELA VYŽILOVANÉ, NEBO ZBYTKY Z LISTŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLINY RODU TABÁK, KTERÉ:
1. VZNIKAJÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ TĚCHTO LISTŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLINY, PŘI MANIPULACI S TĚMITO LISTY NEBO JINÝMI ČÁSTMI ROSTLINY NEBO PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A
2. NEJSOU UPRAVENY PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI, NEBO REKONSTITUOVANÝ TABÁK VYROBENÝ SPOJENÍM JEMNĚ ROZDROBENÉHO TABÁKU, TABÁKOVÉHO ZBYTKU NEBO TABÁKOVÉHO PRACHU, KTERÝ NENÍ UPRAVEN PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI

 

Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků platná od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021

Číslo výrobkuZáklad daněSazba daně% sazbaMinimální sazbaPopis vybraného výrobku
240399g2,72100,00ZAHŘÍVANÝM TABÁKOVÝM VÝROBKEM PODLE § 130 ZÁKONA O SPD SE ROZUMÍ TABÁKOVÝ VÝROBEK, KTERÝ:
A) OBSAHUJE TABÁK,
B) JE URČEN K UŽÍVÁNÍ, KTERÉ NEZAHRNUJE:
1. POSTUPNÉ SPALOVÁNÍ TABÁKU,
2. UŽÍVÁNÍ NOSEM,
3. ŽVÝKÁNÍ, A
C) NENÍ PŘEDMĚTEM DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

 

 
Sazby daně z tabákových výrobků platné od 1. 2. 2021

Číslo výrobkuZáklad daněSazba daně% sazbaMinimální sazbaPopis vybraného výrobku
240101kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 2.: TABÁKOVÝ ODPAD UPRAVENÝ PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI, KTERÝ NESPADÁ POD § 101 ODST. 3 PÍSM. A) NEBO B) A KTERÝ JE MOŽNÉ KOUŘIT
240102kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTĚČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK A KTERÉ SPLŇUJÍ OSTATNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) S VÝJIMKOU VÝROBKŮ UVEDENÝCH V § 101 ODST. 8 NEBO VÝROBKY NEUVEDENÉ V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOUŘENÍ A SOUČASNĚ JE MOŽNÉ TYTO VÝROBKY KOUŘIT A JSOU UPRAVENY PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI
240201kus1,79303,20CIGARETY PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. A)
240202kus1,79303,20CIGARETY PODLE § 101 ODST. 4: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. A) (CIGARETY), S VÝJIMKOU VÝROBKŮ UVEDENÝCH V § 101 ODST. 8 OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240211kus2,0800,00DOUTNÍKY A CIGARILLOS PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. B)
240212kus2,0800,00DOUTNÍKY A CIGARILLOS PODLE § 101 ODST. 5: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. B) (DOUTNÍKY A CIGARILLOS) OBSAHUJÍ ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240301kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 1.: ŘEZANÝ POPŘÍPADĚ JINAK DĚLENÝ, KROUCENÝ NEBO LISOVANÝ DO DESEK, A KTERÝ JE MOŽNÉ KOUŘIT BEZ DALŠÍHO PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ
240302kg2 72000,00OSTATNÍ TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 1. (TABÁK KE KOUŘENÍ – ŘEZANÝ POPŘÍPADĚ JINAK DĚLENÝ TABÁK, KROUCENÝ NEBO LISOVANÝ DO DESEK A KTERÝ JE MOŽNÉ KOUŘIT BEZ DALŠÍHO PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ) POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOUŘENÍ A SOUČASNĚ JE MOŽNÉ TENTO VÝROBEK KOUŘIT OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240311kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 3.: TABÁK KE KOUŘENÍ OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 25% HMOTNOSTI TABÁKOVÝCH ČÁSTIC S ŠÍŘKOU ŘEZU MENŠÍ NEŽ 1,5 MM; JEDNÁ SE O JEMNĚ ŘEZANÝ TABÁK URČENÝ PRO RUČNÍ VÝROBU CIGARET
240312kg2 72000,00TABÁK KE KOUŘENÍ PODLE § 101 ODST. 6: VÝROBKY, KTERÉ PŘI SPLNĚNÍ OSTATNÍCH PODMÍNEK UVEDENÝCH V § 101 ODST. 3 PÍSM. C) BOD 3. (TABÁK KE KOUŘENÍ OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 25 % HMOTNOSTI TABÁKOVÝCH ČÁSTIC S ŠÍŘKOU ŘEZU MENŠÍ NEŽ 1,5 MM; JEDNÁ SE O JEMNĚ ŘEZANÝ TABÁK URČENÝ PRO RUČNÍ VÝROBU CIGARET) OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK
240322kg2 72000,00OSTATNÍ TABÁK PODLE § 101 ODST. 6: TABÁKOVÉ VÝROBKY, KTERÉ NESPADAJÍ POD § 101 ODST. 3 PÍSM. C), JSOU URČENY PRO KONEČNÉHO SPOTŘEBITELE A POKUD JE URČEN K JINÉMU ÚČELU NEŽ KE KOUŘENÍ A SOUČASNĚ JE MOŽNÉ TENTO VÝROBEK KOUŘIT, S VÝJIMKOU ŠŇUPAVÝCH A ŽVÝKACÍCH TABÁKŮ; OBSAHUJÍ ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ I JINÉ LÁTKY NEŽ TABÁK

 

Sazba daně ze surového tabáku platná od 1. 2​. 2021

Číslo výrobkuZáklad daněSazba daně% sazbaMinimální sazbaPopis vybraného výrobku
240000kg2 72000,00SUROVÝM TABÁKEM PODLE § 131b ODST. 2: PŘÍRODNĚ NEBO UMĚLE SUŠENÝ NEBO NESUŠENÝ, FERMENTOVANÝ NEBO NEFERMENTOVANÝ, EXPANDOVANÝ NEBO NEEXPANDOVANÝ LIST ROSTLINY RODU TABÁK, NEBO JINÁ JEJÍ ČÁST; LISTY MOHOU BÝT CELÉ, ČÁSTEČNĚ NEBO ZCELA VYŽILOVANÉ, NEBO ZBYTKY Z LISTŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLINY RODU TABÁK, KTERÉ:
1. VZNIKAJÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ TĚCHTO LISTŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLINY, PŘI MANIPULACI S TĚMITO LISTY NEBO JINÝMI ČÁSTMI ROSTLINY NEBO PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A
2. NEJSOU UPRAVENY PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI, NEBO REKONSTITUOVANÝ TABÁK VYROBENÝ SPOJENÍM JEMNĚ ROZDROBENÉHO TABÁKU, TABÁKOVÉHO ZBYTKU NEBO TABÁKOVÉHO PRACHU, KTERÝ NENÍ UPRAVEN PRO PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI

 

Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků platná od 1. 2​. 2021

Číslo výrobkuZáklad daněSazba daně% sazbaMinimální sazbaPopis vybraného výrobku
240399g2,72100,00ZAHŘÍVANÝM TABÁKOVÝM VÝROBKEM PODLE § 130 ZÁKONA O SPD SE ROZUMÍ TABÁKOVÝ VÝROBEK, KTERÝ:
A) OBSAHUJE TABÁK,
B) JE URČEN K UŽÍVÁNÍ, KTERÉ NEZAHRNUJE:
1. POSTUPNÉ SPALOVÁNÍ TABÁKU,
2. UŽÍVÁNÍ NOSEM,
3. ŽVÝKÁNÍ, A
C) NENÍ PŘEDMĚTEM DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

 

 

 

​​

Stránka byla publikována dne: 29.04.2022 6:10
Skočit na začátek stránky