CZ EN Translate
Menu

Vážený cenový průměr u cigaret pro rok 2016

Ministerstvo financí stanovilo na základě výsledků inventury tabákových nálepek za rok 2015, předané Celním úřadem pro Středočeský kraj, vážený cenový průměr (§ 103 odst. 4 zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“).
Pokud u cigaret nelze určit cenu pro konečného spotřebitele (v případech, kdy cigarety, neznačené platnými tabákovými nálepkami, nemají obchodní název registrován pro prodej na daňovém území České republiky), je cenou pro konečného spotřebitele vážený cenový průměr (ustanovení § 103 odst. 5 zákona o SPD).
Hodnota váženého cenového průměru pro rok 2016 je u jednotkového balení o počtu 20 kusů cigaret stanovena na 80,14.

Stránka byla publikována dne: 17. 3. 2016 7:06
Stránka byla publikována dne: 01.03.2019 13:45
Skočit na začátek stránky